Стовбурові клітини – це основні, неспеціалізовані клітини, які мають величезний потенціал для розмноження, а також виняткову здатність перетворюватися в спеціалізовані клітини, утворюючи таким чином тканини. Завдяки цим властивостям, вони використовуються протягом багатьох років в медицині, дозволяючи відновлювати або заміняти собою пошкоджені клітини. Стовбурові клітини знаходяться, зокрема, в пуповинній крові.

Першоджерелом стовбурових клітин був кістковий мозок (трансплантація кісткового мозку – це, власне, трансплантація стовбурових клітин з кісткового мозку), нині ж для лікування частіше використовуються стовбурові клітини з пуповинної крові. Дані методи збору та використання стовбурових клітин прийняті та схвалені католицькою церквою, на відміну від так званих ембріональних стовбурових клітин. Іншим джерелом клітин є периферична кров, одержана від донорів після попередньої фармакологічної мобілізації.

У кожному живому організмі систематично - протягом усього життя – йде процес створення нових клітин, їх дозрівання, диференціація (виокремлення) в більш спеціалізовані клітини і, врешті-решт, після певного часу відмирання вже із записаним в них генетичним матеріалом. Клітинами, що замінюють нові клітини в місці їх відмирання є, відповідно, стовбурові клітини.

Всі стовбурові клітини, присутні в організмі навіть тимчасово, можна поділити на такі чотири категорії:

Види стовбурових клітин

1. Тотипотентні клітини - це єдині клітини в організмі, які можуть диференціюватися в будь-який тип клітин організму або іншим чином бути в змозі створити цілий організм. Прикладом тотипотентної клітини є клітина, що виникла в результаті запліднення - зигота, або наступні клітини, які утворилися внаслідок подальшого розвитку зиготи - бластомери.

2. Плюрипотентні клітини - клітини, утворені в ході наступного етапу розвитку заплідненої клітини - зиготи. Це клітини, які мають здатність диференціюватися в кожен з трьох типів складових, що відбуваються в організмі людини під час розвитку перед народженням - зародкових листків: мезодерми, ектодерми і ентодерми. Ці клітини також можуть дати початок кожному типу клітин, за винятком лише перетворитися назад в тотипотентні клітини, присутні на початку розвитку людини.

3. Мультипотентні клітини - виникають в області "тільки" одиничного зародкового шару. Ці клітини можуть розвиватися у всі типи клітин тільки в межах певного зародкового шару, з якого походять. Наприклад, в межах мезодерми можуть дати початок клітинам кісткового мозку, крові або м'язів. До цієї групи належать також гемопоетичні стовбурові клітини, джерелом яких є людська пуповинна кров.

4. Уніпотентні клітини - останній вид клітин – можуть перетворюватися лише на один тип клітин – точно визначених зрілих клітин (наприклад, клітини епітелію), зберігаючи при цьому в порівнянні зі зрілими клітинами, здатних ділитися.

Рекомендуємо прочитати